Cystersi
Strona Główna     Kameduli     Benedyktyni

Cystersi
Historia
Strój
Herb zakonu
Galeria
k

Historia

Cystersi, zakon mniszy założony w 1098 przez św. Roberta z Molesmes w klasztorze Cîteaux [łac. Cistercium] k. Dijon. Pierwszymi cystersami była grupa benedyktynów z klasztoru w Molesmes, zwolenników ścisłego przestrzegania reguły św. Benedykta i nawiązania do życia eremickiego (eremityzm). Cystersi praktykowali surową ascezę, uprościli liturgię, zrezygnowali z beneficjów feudalnych, podjęli pracę na roli jako źródło swego utrzymania. Zakon cystersów zyskał na znaczeniu dzięki działalności św. Bernarda z Clairvaux i poparciu papieży cystersów: Eugeniusza III i Benedykta XII. W XII w. zajmowali się polemiką z katarami, organizowali wyprawy krzyżowe, zakładali zakony rycerskie (m.in. templariuszy). Występowali też jako pisarze mistyczni. Sieć klasztorów cystersów pokryła całą Europę (w 1153 było ich 345). Powstała też gałąź żeńska — cysterki. Najstarsze opactwa: Cîteaux, La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimondo. Reguła cystersów obejmowała również przepisy dotyczące sztuki, zwłaszcza architektury. W swych budowlach cystersi wprowadzili jako jedni z pierwszych formy wczesnogotyckie (np. sklepienia krzyżowo-żebrowe, ostrołukowe arkady, które stosowano w budownictwie kościołów i gotyckich katedr w Hiszpanii, Włoszech, na terytorium Niemiec). W Polsce od 1143. Zabytki budownictwa sakralnego z XII–XVIII w.: Jędrzejów, Sulejów, Koprzywnica, Kołbacz, Lubiąż, Ląd, Oliwa, Mogiła, Wąchock, Krzeszów, Henryków, Trzebnica. Z czasem cystersi stracili na znaczeniu, zmniejszyła się znacznie ich liczba. W XVII w. z cystersów wyłonił się zakon trapistów.

Robert z Molesmes, święty (1024–1110), współzałożyciel zakonu cystersów. W 1222 kanonizowany. Benedyktyn francuski, założyciel opactw w Molesmes i Cîteaux (Burgundia), które dały początek klasztorom cystersów (1098–1100). Wraz ze św. Bernardem z Clairvaux i św. Stefanem Hardingiem patronuje zakonowi. Przedstawiany z księgą reguły lub modelami 2 opactw.

Do góry

Strój cystersów

strój cystersów

Opis stroju:

Biały habit z czarnym szkaplerzem, przepasany czarnym pasem. Do chóru, dla nowicjuszy i profesów czasowych - biała kapa, dla profesów wieczystych - biała kukulla.


Do góry

Herb zakonu

herb zakonu cystersów


Do góry

Galeria

wnętrze klasztoru   wnętrze kościoła   krużganki


kapitularz   ogrody   ołtarz postawiony jako wotum wdzięczności za wizytę Ojca Św. Jana Pawła II


wejście do kościoła   wejście do kościoła  


Do góry

copyright by Grupa IV